Sambo XII tournament. Nizhnevartovsk.

Price: $3.52