Sambo XII tournament. Nizhnevartovsk.

Price: $1.95