Sambo XII tournament. Nizhnevartovsk.

Price: $2.01